RETAIL FASHION REPRESENTANT AGENCY

Kontakt

 

Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przekazania odpowiedzi Pytającemu. Pozyskane dane osobowe będą nie są udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe usuwane będą po okresie 12 mies. trwałej bezczynności osoby podającej dane, skutkującej brakiem następnych pytań czy wniosków. Mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Luxury Fashion Sp. z o.o.

Adres biura: 
Ul. Jutrzenki 177
02-231 Warszawa
NIP 522-30-03-618
tel: +48 785 701 359 
fax: +48 22 310 98 11

info@luxuryfashion.com.pl