RETAIL FASHION REPRESENTANT AGENCY

Kontakt

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, Spółkę Luxury Fashion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Łopuszańska 84, 02-232 Warszawa) w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), zwanego RODO. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przekazania odpowiedzi Pytającemu. Pozyskane dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe usuwane będą po okresie 12 mies. trwałej bezczynności osoby podającej dane, skutkującej brakiem następnych pytań czy wniosków. W zakresie zagadnień ochrony danych osobowych przetwarzanych w Spółce można zadawać pytania elektronicznie za pośrednictwem adresu mailowego IOD@partnerspol.pl.

Luxury Fashion Sp. z o.o.

Adres biura: 
Ul. Jutrzenki 177
02-231 Warszawa
NIP 522-30-03-618
tel: +48 785 701 359 
fax: +48 22 310 98 11

info@luxuryfashion.com.pl